Chcem prispieť

transparentný účet - Fio banka :

SK0583300000002001636034

prispiet

Transparentný účet

Nechcem
prispieť

Plán činnosti

č.1 Založenie občianského združenia - splnené

č.2 Zriadenie transparentného účtu - splnené

č.3 Zakúpenie techniky na digitalizáciu zbierkového fondu - splnené

č.4 Vytvorenie virtuálneho Webarchívu - v realizácii

č.5 Digitalizácia zbierkového fondu

č.6 Kúpa pozemku pre výstavbu múzea.

č.7 Výstavba múzea OMEN

č.8 Spustenie múzea a realizácia múzealnej činnosti