Chcem prispieť

transparentný účet - Fio banka :

SK0583300000002001636034

prispiet

Transparentný účet

Nechcem
prispieť

Kontakt

Múzeum Martina Rusnáka o.z.

Komenského 500/30
Námestovo, 029 01
Slovensko

ičo: 5 2222 551

transparentný účet - Fio banka :
SK05 8330 0000 0020 0163 6034